keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

css-parametrit

1. Font family:
 - Määrittää fonttiperheen ja fontin.

2. font-style
 - Määrittää onko teksti lihavoitu, kursivoitu, alleviivattu.

3. font-size
 - Määrittää fontin koon.

4.background-position
 - määrittää taustakuva paikan.

5. background-color
- määrittää taustavärin

6. text-align
 - määrittää onko teksti keskellä, vasemmalla vai oikealla.

7. float
 - käytetään esim. sivupalkin tekemiseen

8. text-decoration
 - muokataan tekstin ulkonäköä

9. direction
- määrittää suunnan mistä teksti luetaan/kirjoitetaan.

10.text-transform
- vaihdetaan esim. isot kirjaimet pieniksi ja toisinpäin.

11. div {
display: none;

- piilottaa elementin.

12. Width
- määrittää objektin leveyden.

13. height
- määrittää objektin korkeuden.

14.color
- tekstin väri

15.opacity
- määrittää läpinäkyvyyden

16. text-shadoq
- tekstin varjostus 

17.word-warp
- sallii pitkien sanojen rivinvaihdon.

18.padding
-  määrittää objektin reunojen marginaalit

19.word-break
- määrittää rivinvaihdon latinalaisille kirjaimille/sanoille

20.outline
-  tekstiin lisätään reunat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti