tiistai 17. helmikuuta 2015

IP-osoitteet, OSI-malli ja TCP/IP

IP-osoite = numerosarja joka yksilöi IP-verkkoon kytketyn verkkosovittimimen. (IP = internetin protokollaosoite)

IPv4 ja IPv6 tärkein eroavaisuus on osoitteen pituus ja osoiteavaruuden laajuus. On arvioitu että IPv4 osoitearvaruus olisi loppunut jo vuonna 2011. IPv4 osoite on vain 32-bittiä kun taas IPv6 on 128-bittiä.

OSI-malli:
Kuvaa tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmän seitsemässä kerroksessa. Käytännössä kaavio kuvaa miten tieto ja palvelut liikkuvat. Jokainen kerros käyttää yhtä alemman kerroksen palvelua ja tarjoaa palvelua yhtä kerrosta ylemmäs.

1.kerros = määrittelee tiedonsiirron fyysisen median
2. kerros =kehystää ylempien kerrosten tietoliikkennepaketin fyysisen kerroksen siirtoa varten.
3. kerros = välittää tietoliikennepaketteja tietokoneiden välillä
4. kerros = pitää huolen että paketit tulevat perille, järjestää oikeaan järjestykseen
5.kerros = huolehtii useiden yhdessä yhteydessä kulkevien istuntojen multipleksoinnista.
6. kerros = vastaa merkistökoodauksien yhteensovittamisesta.
7. kerros =  sovellukset käyttävät viestintään.

TCP/IP-malli

tietoliikenneverkkojen viitemalli. 4.kerroksinen, kerrokset löytyvät myös OSI-mallista

1. kerros = sovelluskerros = sovellus pitää huolen istuntojen muodostamisesta ja purkamisesta samoin kuin tarvittavista tiedon esitystavan muunnoksista.

2. kerros = kuljetuskerros = tarkoitus on sallia tietojenvälitys lähde- ja kohdekoneiden välillä

3. kerros = verkkokerros =välittää tietoliikennepaketteja verkon tietokoneiden välillä, parhaansa mukaan. IP ei takaa yksittäisen paketin perillepääsyä; paketit saattavat kadota, vaihtaa järjestystä tai kopioitua matkalla. Näiden tapahtumien käsitteleminen on ylempien kerrosten tehtävä. Etenkin on huomattava että tungos verkossa on täysin luvallinen syy verkolle tuhota tietoliikennepaketteja IP-tasolla

4. kerros = peruskerros = IP-protokolla ei ota mitenkään kantaa fyysiseen mediaan tai pakettien kehystykseen, vaan olettaa saavansa käyttöön alemman kerroksen palveluita jonkin rajapinnan kautta, niin että se voi lähettää paketteja reitittimille

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti